RMJ RECORDING

Raymond en Jos Moors

Geboeid door klank en weergave maken wij al vanaf onze studietijd digitale opnamen van orgels, koren en uitvoeringen met kamermuziekbezettingen of groot orkest.

Raymond verzorgt het technische aspect en de informatica, Jos neemt de opnameleiding en de montage ter harte.  Opnemen is nooit onze hoofdbezigheid geweest maar toch hebben we al enkele bijzonder mooie projecten mogen uitbrengen op CD. Verscheidene opnamen ontvingen lovende kritieken in binnen en buitenland zowel voor wat betreft de uitvoering als opnametechniek en kwaliteit.

Sinds kort hebben we eveneens een kleine studio ter beschikking voor beperkte bezettingen. Door de jaren heen is de omslachtige opnametechniek gaandeweg eenvoudiger geworden. Mede door de uitstekende kwaliteit van de huidige grootmembraammicrofoons is een enorm dynamisch bereik, een grote klankdiepte en een juistere weergave van de akoestische ruimte mogelijk.

Als intonateur-orgelbouwer trachten we steeds een ideale balans te vinden tussen het direct signaal en de ruimtelijke reflecties. De balans, de montage en de mixdowns worden altijd samen met de uitvoerders grondig doorgenomen vooraleer de master-CD naar de perser gaat.

De uitvoerders moeten de gemaakte opnamen altijd in optimale omstandigheden kunnen beoordelen. Daarom hebben we onze compromisloze speakers zelf gemaakt. Deze worden aangestuurd door een high-end voor– en eindversterker. Het geluidssignaal wordt steeds direct dwz. zonder enige toonregeling weergegeven.

 

 
Luisterfragment

 

Luisterfragment
 
Luisterfrangment